TessOlsson


v39 -2o13

" Egen framgång är bäst - men andras olycka är inte heller att förakta "

v38 -2o13

" Skjut inte upp till imorgon det du kan skjuta upp till i övermorgon "

v37 -2o13

" Ja , visst kan det tänkas en bättre värld , men det är denna som finns "


©Copyright T e s s Von O l s s o n . b l o g g . s e